Deklaracja europejska Prawa i Sprawiedliwości

1. Europa Wartości

Będziemy działać na rzecz powrotu Unii Europejskiej do wartości, które głosili jej twórcy i które miały stać się jej fundamentem

2. Europa Rodziny

Obronimy prawa rodziców do wychowywania dzieci.

3. Europejskie wsparcie dla polskiej wsi

Będziemy aktywnie zabiegać na forum UE o interesy polskich rolników.

4. Budżet UE dobry dla Polski

Wynegocjujemy korzystny dla Polski nowy budżet Unii Europejskiej.

5. Europejski wspólny wolny rynek

Będziemy bronić równego traktowania polskich firm na europejskim rynku.

6. Bezpieczne granice Europy

Będziemy nadal skutecznie zabiegać o bezpieczeństwo i o ochronę zewnętrznych granic Unii.

7. Europa niezależna energetycznie

Dołożymy wszelkich starań, by zapewnić Polsce i Europie bezpieczeństwo energetyczne.

8. Ta sama jakość produktów w całej Europie

Będziemy walczyć o to, aby konsumenci w całej Europie byli równo traktowani i mieli dostęp do produktów i towarów tej samej jakości.

9. Europa równych szans

Będziemy zabiegać o likwidację podwójnych standardów w traktowaniu państw w ramach Unii Europejskiej.

10. Sprawiedliwa polityka klimatyczna Europy

Będziemy dążyć, by polityka klimatyczna Europy uwzględniała polskie interesy.

11. Zrównoważony rozwój - podstawa silnej UE

Chcemy silnej polityki spójności jako podstawy szybkiego i solidarnego rozwoju UE.

12. STOP nielegalnej imigracji

Chcemy, by Europa pomagała w miejscach konfliktów. Sprzeciwiamy się nielegalnej imigracji.